Vergoedingsmogelijkheden via de werkgever

Wist je dat er voor 65% van alle coachtrajecten zakelijk vergoeding beschikbaar is? De meeste werkgevers hebben (jaarlijks) budget voor duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie. Je hoeft er vaak alleen maar naar te vragen. Check daarbij eventueel ook je cao. Tijdens een oriëntatiegesprek bij Bureau de Poort kunnen we met je meedenken  over de mogelijke opties

A+O fonds voor Rijksambtenaren: Gratis loopbaanadvies

Als rijksambtenaar heb je recht op een loopbaanadvies, mits je de afgelopen drie jaar onafgebroken in dienst van het Rijk bent geweest. Dit loopbaanadvies kan je aanvragen via het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk). Als jij aan de voorwaarden voldoet, kan je gebruik maken van een subsidie van maximaal € 1.500 exclusief btw. In zo’n traject ga je onderzoeken wat jouw plek is op de arbeidsmarkt. Ongeacht de coachvraag, staat de toekomst van jouw loopbaan centraal.

Hoe ziet een loopbaanadvies traject eruit?

Het doel van het A+O fonds Rijk subsidietraject is om jou loopbaanadvies te geven om je positie op de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken en om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Je hebt bijvoorbeeld een tijd in een bepaalde sector gewerkt, maar overweegt een switch. Wat zijn dan je alternatieven, welke opleidingen kan je gaan volgen, hoe vind je werk in die andere sector en past het bij je? Daarnaast kan het loopbaanadvies ook gebruikt worden om jouw talenten verder te ontwikkelen en beter in te zetten. Dit is waardevol als je wilt doorgroeien in je huidige werk. Een loopbaancoach onderzoekt met jou wat de mogelijke vervolgstappen in jouw loopbaan zijn.

Kom ik in aanmerking?

Ben jij rijksambtenaar, minimaal drie jaar onafgebroken in dienst van het Rijk geweest en heb je niet eerder van deze subsidie gebruik gemaakt? Dan is de kans groot dat je in aanmerking komt. Via de website van het A+O fonds Rijk kan je dit controleren en de subsidie aanvragen. Het is tot 30 juni 2021 mogelijk om je aan te melden!

Hoe plan ik een oriëntatiegesprek?

Wil je gebruik maken van een gratis loopbaan coachtraject via de A+O fonds Rijk subsidie bij Bureau de Poort? Als je aanvraag is goedgekeurd kan je een traject starten.

Gratis Loopbaancoaching voor medewerkers van woningcorporaties

U heeft recht op 900,- individueel loopbaanontwikkelingsbudget per jaar. In de cao Woondiensten, artikel 10.3, staat dat de werknemer zelf bepaalt hoe, wanneer en waaraan hij/zij zijn loopbaanontwikkelings-budget besteedt. U kunt ervoor kiezen om een coachtraject te volgen die relevant is voor uw loopbaan bij een woningcorporatie, of om een heel andere richting in te slaan. De coaching moet gericht zijn op uw loopbaan en uw persoonlijke ontwikkeling.

Subsidie Lerend Werken voor schoolleiders

Als schoolleider (directeur en adjunct-directeur) in het primair onderwijs kunt u aanspraak maken op de subsidie Lerend Werken. Deze subsidie heeft als doel om u in uw werkomgeving te ondersteunen op het gebied van verzuimaanpak van werknemers bij u op school.

Het is belangrijk dat uw medewerkers met plezier en in goede gezondheid kunnen en blijven werken. Dit is zowel goed voor de medewerkers als de kinderen én de kwaliteit van het onderwijs op uw school. Het is voor u als schoolleider dan ook van groot belang om grip te houden op (ziekte)verzuim.

Individuele begeleiding van een coach van Bureau de Poort op de werkplek kan u – en dus ook de school – verder helpen. De subsidie Lerend Werken speelt op deze behoefte in.

Belastingaftrek voor particulieren

Kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zijn boven een bedrag van 250 euro volledig belasting aftrekbaar, mits het traject aan een aantal voorwaarden voldoet. Het gaat dan om kosten die gezien worden als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Coaching kan aan dit criterium voldoen als je het inzet om beter of effectiever te presteren op uw werk of als je het inzet bij het vinden van een andere baan, zowel bij je huidige werkgever als daarbuiten. De exacte voorwaarden die de belastingdienst hieraan stelt zijn als volgt (bron: belastingdienst 2020):

De opleiding of studie (in dit geval: het coachtraject) is gericht op uw huidige of toekomstige beroep.

Er is sprake van een leertraject. Hierbij doe je kennis op onder begeleiding of toezicht (in dit geval: onder begeleiding van de coach).

Je krijgt geen studiefinanciering

Je totale kosten zijn hoger dan de drempel van 250 euro inclusief btw.

Belastingaftrek voor ondernemers

Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Aangesloten bij de NOLOC/CMI en Senior coach bij NOBO/EMCC

We werken vanuit Enschede, Apeldoorn en Deventer.

Klik hier voor het aanvragen van nadere informatie of bel direct: 06 – 24 72 87 50

Maak hier direct een afspraak

Aangesloten bij:

ERIK SCHUTTEN

Eigenaar Bureau de Poort

KRACHTIG ÉN MILD

SNEL TOT DE KERN KOMEND

ONCONVENTIONELE AANPAK,

NIEUWE PERSPECTIEVEN

INLEVENDE COACH,

VERTROUWDE SFEER