Vergoedingsmogelijkheden via de werkgever

Wist je dat er voor 65% van alle coachtrajecten zakelijk vergoeding beschikbaar is? De meeste werkgevers hebben (jaarlijks) budget voor duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie. Je hoeft er vaak alleen maar naar te vragen. Check daarbij eventueel ook je cao. Tijdens een oriëntatiegesprek bij Bureau de Poort kunnen we met je meedenken  over de mogelijke opties

A+O fonds voor Rijksambtenaren: Gratis loopbaanadvies

Als rijksambtenaar heb je recht op een loopbaanadvies, mits je de afgelopen drie jaar onafgebroken in dienst van het Rijk bent geweest. Dit loopbaanadvies kan je aanvragen via het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk). Als jij aan de voorwaarden voldoet, kan je gebruik maken van een subsidie van maximaal € 1.500 exclusief btw. In zo’n traject ga je onderzoeken wat jouw plek is op de arbeidsmarkt. Ongeacht de coachvraag, staat de toekomst van jouw loopbaan centraal.

Hoe plan ik een oriëntatiegesprek?

Wil je gebruik maken van een gratis loopbaan coachtraject via de A+O fonds Rijk subsidie bij Bureau de Poort? Als je aanvraag is goedgekeurd kan je een traject starten.

Informatie over deze regeling vind je hier

Ontwikkel en loopbaantrajecten voor mensen werkzaam in de creatieve of culturele sector

PPO stimuleert de professionele ontwikkeling en de loopbaankansen van werkenden (werknemers en ZZP-ers, die gemiddeld 8 uur per week werken) maar ook van werkzoekenden in de sector. Het betreft dan verschillende functies in dienst van culturele en creatieve organisaties, maar ook zelfstandigen die geregistreerd staan onder een van de bedrijfstakken van kunst, erfgoed, media of creatieve industrie.

Informatie over deze regeling vind je hier

Gratis Loopbaancoaching voor medewerkers van woningcorporaties

U heeft recht op 900,- individueel loopbaanontwikkelingsbudget per jaar. In de cao Woondiensten, artikel 10.3, staat dat de werknemer zelf bepaalt hoe, wanneer en waaraan hij/zij zijn loopbaanontwikkelings-budget besteedt. U kunt ervoor kiezen om een coachtraject te volgen die relevant is voor uw loopbaan bij een woningcorporatie, of om een heel andere richting in te slaan. De coaching moet gericht zijn op uw loopbaan en uw persoonlijke ontwikkeling.

Subsidie Lerend Werken voor schoolleiders

U heeft als schoolleiders een cruciale rol in het bevorderen van kwaliteit en continuïteit van uw onderwijspersoneel. De subsidie Lerend Werken biedt u een financieel aantrekkelijke mogelijkheid uw kennis, kunde en vaardigheden te vergroten op 1 van de volgende gebieden: verzuimaanpak, het verhogen van de inzetbaarheid van personeel of het versterken van de arbeidsmarktpositie van personeel.

Lees hier meer over deze regeling

Belastingaftrek voor ondernemers

Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Aangesloten bij de NOLOC/CMI en Senior coach bij NOBO/EMCC

We werken vanuit Enschede, Apeldoorn en Deventer.

Klik hier voor het aanvragen van nadere informatie of bel direct: 06 – 24 72 87 50

Maak hier direct een afspraak

Aangesloten bij:

ERIK SCHUTTEN

Eigenaar Bureau de Poort

KRACHTIG ÉN MILD

SNEL TOT DE KERN KOMEND

ONCONVENTIONELE AANPAK,

NIEUWE PERSPECTIEVEN

INLEVENDE COACH,

VERTROUWDE SFEER