HIERONDER VINDT U EEN OVERZICHT VAN VERSCHILLENDE OPTIES VOOR TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VAN EEN TRAJECT

1          Vergoeding vanuit organisaties

Werkgevers zijn veelal wel bereid om de kosten van coaching te vergoeden. Werkgevers hebben er immers veel belang bij dat hun werknemers met voldoening inzetbaar zijn en blijven. Er zijn diverse vergoedingsmogelijkheden. Informeer bij personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts naar de opties. De onderstaande mogelijkheden kunnen op jouw persoon en situatie van toepassing zijn en zijn daarmee het verkennen waard:

A         Vergoeding vanuit je CAO

Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Goed nieuws, want de kans is aanwezig dat in uw CAO een coaching- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag is dan ieder jaar voor u of uw team gereserveerd door uw werkgever en kan na overleg met uw werkgever vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. U kunt uw CAO online vinden of bij uw HR manager opvragen. De hoogte van het individuele ontwikkelingsbudget hangt in veel gevallen af van de duur en omvang van je dienstverband.

  • Werkzaam als docent? In de CAO is een vergoeding geregeld van € 500,- per jaar.
  • Werkzaam in een ziekenhuis? Dan heb je op basis van de CAO Ziekenhuizen eens in de 5 jaar recht op vergoeding van een loopbaantraject.
  • Werkzaam bij een woningcorporatie?Elke medewerker van een woningcorporatie heeft een individueel loopbaanontwikkelingsbudget (ILOB). Dit budget kun je inzetten voor opleidingen, cursussen of training gericht op een andere of hogere functie, binnen of buiten de branche. Ook loopbaanadvies en individuele coaching behoren tot de mogelijkheden.

 B        Ga de mogelijkheden na bij uw HR manager

HR of personeelszaken (P&O) beschikken vaak over een opleidings- of bijzonder budget wat besteed kan worden aan onder andere coaching. Goed om te weten: coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief voor bedrijven en wordt dus zeer vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR managers! Heeft u nog niet om een coachbudget gevraagd? U kunt altijd alvast een gratis oriëntatie gesprek plannen bij Bureau de Poort. U kunt dan met de coach (tijdens het gratis oriëntatie gesprek of tijdens een coachgesprek als u al bent begonnen met uw traject) uitdenken hoe u uw coachbudget met uw HR manager kunt bespreken. Wij kunnen tevens een passende offerte voor de HR manager maken waarin duidelijk het nut en doel van de coaching staan vermeld.

C         Ga de mogelijkheden na bij uw leidinggevende of de directeur

Soms gaat niet de HR manager over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling, maar uw leidinggevende of de directeur. Ook in dit geval kunt u gerust eerst een gratis oriëntatie gesprek plannen zodat wij u kunnen helpen met een plan en een offerte voorstel dat u daarna kunt voorleggen aan de directeur of uw leidinggevende.

 2         Outplacement | Transitiebudget

In het kader van re-integratie en outplacement zijn werkgevers veelal verplicht om te zorgen voor een goede begeleiding van Werk naar Werk. Bij een ontslag krijg je in dat geval een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat je 2 jaar of langer in dienst bent geweest. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor loopbaancoaching/scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

3          Particulieren

Gelukkig zijn er ook meerdere manieren voor particulieren en individuen om toegang te krijgen tot een coachbudget. Bekijk de opties hieronder om uit te zoeken welke optie voor u geschikt is.

A         Subsidie ontwikkeladvies voor 45 plussers

Met het “Gratis” Ontwikkeladvies krijgt u een persoonlijk en op maat gemaakt advies van een loopbaanadviseur. Voorwaarden zijn dat u 45 jaar of ouder bent en minimaal 12 uur per week werkt, in loondienst of als ZZP-er. Hier vind u meer informatie.

B         Vergoeding door belastingdienst voor particulieren

Kosten voor coaching, loopbaanbegeleiding en training zijn vaak, inclusief BTW, aftrekbaar van je belasting als “scholingskosten”. Als particulier kun je de kosten (incl. BTW) als scholingskosten aftrekken, mits het doel het verkrijgen van een (nieuwe) baan is of het op peil houden van of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het behouden van inkomen uit arbeid. Er moet voor de aftrekbaarheid dus altijd een verband bestaan met inkomstenverwerving.  Daarnaast kan je eventueel de kosten als bijzondere ziektekosten bij de belastingaangifte opvoeren. De belastingdienst hanteert hiervoor in totaal een drempel van € 500. De kosten boven deze € 500 zijn tot een maximum van € 15.000 aftrekbaar. Lees meer over de fiscale voordelen op de website van de of de Belastingdienst of neem contact op met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

4          Belastingaftrek voor ondernemers

Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Wilt u graag advies over hoe u dit het beste kunt doen? Neem contact op met uw accountant, boekhouder of belastingadviseur.

Mocht u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en ons coachtraject gebruiken om weer aan de slag te gaan is de kans zeer groot dat uw volledige coachtraject vergoed wordt. Ook dit kunt u het beste vooraf informeren bij uw verzekering.

5          Vergoeding door het A+O Fonds en O&O Fonds (Opleidings- en ontwikkelfonds)

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers en werknemers kunnen een beroep doen op de middelen die de O&O-fondsen beheren. Kijk daarom of jouw werkgever of branche aangesloten is bij een opleidings- en ontwikkelfonds om te zien of een vergoeding voor persoonlijke ontwikkeling gericht op je loopbaan mogelijk is. 

7          Vergoeding door het UWV

Helaas wordt coaching bij Bureau de Poort niet vergoed door het UWV, wellicht is er een andere vergoedingsmogelijkheid waar u aanspraak op maakt..

 

Aangesloten bij:

ERIK SCHUTTEN

Eigenaar Bureau de Poort

KRACHTIG ÉN MILD

SNEL TOT DE KERN KOMEND

ONCONVENTIONELE AANPAK,

NIEUWE PERSPECTIEVEN

INLEVENDE COACH,

VERTROUWDE SFEER