Op de hoogte blijven van alle activiteiten rondom Bureau de Poort?
Meld je dan aan voor onze digitale nieuwsbrief.

ORGANISATIE ONTWIKKELING

Bureau de Poort helpt mee aan ontwikkeling van mensen én organisaties.

Organisatieontwikkeling biedt in onze ogen de kans aan de organisatie, de manager(s) én de medewerkers om (weer) in contact met de eigen kracht en bezieling. Door zo te kijken naar ontwikkeling van mens en organisatie kan er een gezonde, creatieve en lerende organisatie met levendige mensen ontstaan. Wij begeleiden organisaties en bedrijven die willen werken aan een cultuur waarin mensen op een bezielende, open en ontwikkelingsgerichte manier met elkaar samenwerken.

Ons werk in organisatieontwikkeling bieden wij aan vanuit het ITIP Organisatie ontwikkeling en Advies . Het is onze specialiteit om de werkelijke thema’s die in de organisatie spelen op tafel te krijgen en mensen te helpen de stagnaties die er zijn aan te gaan en op te lossen. Dat begint meestal al in het eerste contact, in de formulering van de probleemstelling. Onze ervaring is dat de probleemstelling die door de opdrachtgever gepresenteerd wordt, veelal gedefinieerd is vanuit de reeds bestaande wijze van kijken. Juist die wijze van kijken is echter vaak deel van het probleem. Wij vragen ons af vanuit welke vooronderstellingen de opdracht is beschreven, en in hoeverre deze vooronderstellingen in overeenstemming zijn met de realiteit van de situatie. Pas daarna komen wij met een aanpak, die dus altijd weer per opdracht zal verschillen. We zijn er daarbij altijd weer bovenal op gericht hoe de organisatie zichzelf kan helpen en er zo min mogelijk afhankelijkheid ontstaat.

 

In ons werk zien wij ons zelf, de mensen die wij zijn en dat wat wij in het contact met de ander waarnemen, als het belangrijkste instrument. Wij hanteren diverse methoden, technieken en concepten, maar beschouwen ze niet als zaligmakend. Steeds weer keren wij in alles terug naar datgene wat er in persoonlijk contact aan het licht komt. Geen algemene theoretische uiteenzettingen, geen snelle slimme ‘management-solutions’, maar het contact van mens tot mens.

Klik hier voor meer informatie of een afspraak voor een nadere kennismaking.
Direct bellen kan ook: 053 – 478 45 20

Aangesloten bij:

ERIK SCHUTTEN

Eigenaar Bureau de Poort

KRACHTIG ÉN MILD

SNEL TOT DE KERN KOMEND

ONCONVENTIONELE AANPAK,

NIEUWE PERSPECTIEVEN

INLEVENDE COACH,

VERTROUWDE SFEER