COACHING MONITOR

evaluatie-instrument voor coachtrajecten
De NOBCO Coaching Monitor geeft antwoord op vragen over rendement en effectiviteit van individuele coachtrajecten.
Eind 2012 is de NOBCO gestart met het project ‘Coaching Outcome Monitor’ om een instrument te ontwikkelen waarmee coaches, cliënten en opdrachtgevers meer inzicht krijgen in de effectiviteit van coachtrajecten. De huidige Coaching Monitor is vergelijkbaar met de ROM-instrumenten (Routine Outcome Monitor) uit de geestelijke gezondheidszorg.
Kwaliteitsborging voor opdrachtgevers
De Coaching Monitor biedt aan inkopers van coaching meer inzicht over de kwaliteit van de ingehuurde coach en het rendement van een coachtraject. De Monitor maakt de effectiviteit van individuele coachtrajecten zichtbaar. Dit wordt op verschillende manieren gedaan:
Monitoren van een individueel coachtraject: de coach kan met de Coaching Monitor het coachtraject monitoren en indien gewenst direct bijsturen. Hierbij wordt zowel de ontwikkeling van de werkrelatie als de inhoudelijke voortgang -op basis van vastgestelde doelen- van de coaching in kaart gebracht.

Meten en rapporteren van het eindresultaat van een individueel coachtraject: de door de cliënt en coach overeengekomen doelstellingen worden in de startfase van de coaching door de coach gekoppeld aan (gevalideerde) vragenlijsten. Gedurende het traject en na afronding van het traject worden de doelstellingen en vragenlijsten opnieuw afgenomen bij de cliënt. Op basis van de afgenomen vragenlijsten wordt het resultaat berekend en in de vorm van een visuele rapportage gegenereerd.

Aangesloten bij:

ERIK SCHUTTEN

Eigenaar Bureau de Poort

KRACHTIG ÉN MILD

SNEL TOT DE KERN KOMEND

ONCONVENTIONELE AANPAK,

NIEUWE PERSPECTIEVEN

INLEVENDE COACH,

VERTROUWDE SFEER