BIOGRAFISCHE COACHING MET DE REIS DOOR JE LEVEN

Ben je op zoek naar richting, inspiratie en zin? Wil je je weer verbonden voelen met jezelf en de wereld om je heen? Dit traject helpt je hierbij persoonlijke op weg.

Persoonlijke ontwikkeling begint bij bewustwording en zelfkennis. Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe moet. Door het plaatsen van gebeurtenissen en ervaringen in de context van je levensverhaal, ontdek je samenhang, rode draden en thema’s. Zo kom je je eigen zin en betekenis op het spoor. Je weet weer wat je te doen staat en welke keuzes je gaat maken. Deze vorm van coaching heeft vaak een diepgaande doorwerking in je leven.

Praktisch

Je start met Square of Life Journey en één coachingsgesprek. Square of Life Journey is een webapplicatie waarmee je online de eerste stappen zet om je verhaal in beeld te brengen. Ook wordt helder met welke (levens)vraag je aan de slag wilt gaan. Daarna hebben we 4 gesprekken met elk een specifieke insteek:

  1.  
  1. Fysiek: Het gaat hier over de ‘tastbare materie’ en feitelijkheden in het bestaan. Verhalen over je woonplaats(en), je eigen plek en ruimte en bezit, spullen;
  2. Sociaal: Dit is minder tastbaar en gaat over levensritme, vitaliteit en gedragspatronen, de omgang met jezelf en anderen;
  3. Psychisch: Deze dimensie is verbonden met de driften, emoties, idealen, voorstellingen en opvattingen over jezelf. Hoe gaan je om met de ‘psychische krachten’ van denken. voelen, willen, handelen en waarnemen?
  4. Spiritueel: Dit onderdeel is steeds in ontwikkeling, strevend en toekomstgericht. Hoe maak je keuzes en. Besluiten waarmee je sturing geeft aan je leven en waarmee je jouw identiteit tot uitdrukking brengt? Het gaat over zin en betekenis en het besef bij te dragen aan een groter geheel.

Daarna hebben we een ‘Top-gesprek’ waarbij we alles bij elkaar brengen en concrete vervolgstappen bespreken. Tenslotte volgt nog 1 coachingsgesprek. Hier kunnen meerdere gesprekken worden afgesproken

 

Aangesloten bij:

ERIK SCHUTTEN

Eigenaar Bureau de Poort

KRACHTIG ÉN MILD

SNEL TOT DE KERN KOMEND

ONCONVENTIONELE AANPAK,

NIEUWE PERSPECTIEVEN

INLEVENDE COACH,

VERTROUWDE SFEER