Teamcoaching

Voor teams die zich verder willen ontwikkelen

Het beeld van het leven als een rivier is misschien cliché maar toch altijd mooi. In samenwerkingsrelaties moet het stromen. Dat wil ook iedereen.  Maar soms zijn er rotsblokken in het water. Het water blijft hier maar omheen cirkelen en komt maar langzaam verder. Rotsblokken horen bij een rivier. Persoonlijk vind ik ze juist mooie accenten aangeven aan het geheel. Maar hoe kun je nou met, je zou kunnen zeggen, ‘behoud van het landschappelijk schoon’, zorgen dat de rivier voldoende blijft stromen?

Bij teamcoaching benadert Bureau de Poort teams als ware het een rivier: bewegelijk, vaak onvoorspelbaar en daardoor complex. Naast het verstandige gesprek wordt, waar mogelijk, ook letterlijk met beweging gewerkt.

Drie dimensies
Binnen teamcoaching onderscheiden we 3 dimensies die, afhankelijk van de situatie, altijd in meer of mindere mate relevant zijn:

  1. Practisch en organisatorisch: Hier kijken we naar de taken, functie en rollen in het team en haar afzonderlijke leden.
  2. Interactief: Hoe gaan teamleden met elkaar om? Is er contact? Wat zijn de taboes in het team? hoe verhouden persoonlijke en teambelangen zich tot elkaar en is er open communicatie?
  3. Energetisch: Is er inspiratie en visie? Voelt men zich verbonden door een gezamenlijk doel en is er voldoende beweging in het team voelbaar: stroomt het?

Wij hebben ervaring met ontwikkeling van teams naar efficiëntere, creatievere en plezieriger (samen)werking.

In voorkomende gevallen maken we gebruik van Insights.

Insights is een krachtig ontwikkelsysteem op basis van voorkeuren en is gebaseerd op de Jungiaanse psychologie. Het geeft inzicht in jezelf en je teamgenoten en leidt tot verbetering van relaties en resultaten van jezelf en het teams.

Klik hier voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking
of bel direct: 053 – 478 45 20

Bureau de Poort is geregistreerd als onderwijsinstelling in het Centraal Register Kort Beroeps onderwijs. Onze trainingen en coaching zijn vrijgesteld van BTW.

Aangesloten bij:

ERIK SCHUTTEN

Eigenaar Bureau de Poort

KRACHTIG ÉN MILD

SNEL TOT DE KERN KOMEND

ONCONVENTIONELE AANPAK,

NIEUWE PERSPECTIEVEN

INLEVENDE COACH,

VERTROUWDE SFEER