VOORDELEN EN WAARDEN

Voordelen en sterke punten Bureau de Poort

Meer dan 20 jaren ervaring op het gebied van mens en werk;

Kleinschalig met grote persoonlijke betrokkenheid en maatwerk;

Landelijk netwerk van coaches, trainers en adviseurs;

Aanpak is gericht op de integratie van denken, voelen en handelen;

Zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid van de deelnemer staat voorop. De deelnemer is het uitgangspunt, het doel en het resultaat van de coaching;

Verbinding van persoonlijke ontwikkeling van mensen met de strategische ontwikkeling van de organisatie.

 

Waarde(n) Bureau de Poort

Bureau de Poort werkt vanuit respect, vertrouwen, veiligheid en betrouwbaarheid en kan daarin ook op de juiste wijze confronteren.

Bureau de Poort onderneemt vanuit duurzaamheid. We reizen zo veel mogelijk elektrisch. Onze energie is groen en grotendeels zonne-energie.

Klik hier voor het aanvragen van nadere informatie of bel direct: 053 – 478 45 20

Bureau de Poort is geregistreerd als onderwijsinstelling in het Centraal Register Kort Beroeps onderwijs. Onze trainingen en coaching zijn vrijgesteld van BTW.

Aangesloten bij:

ERIK SCHUTTEN

Eigenaar Bureau de Poort

KRACHTIG ÉN MILD

SNEL TOT DE KERN KOMEND

ONCONVENTIONELE AANPAK,

NIEUWE PERSPECTIEVEN

INLEVENDE COACH,

VERTROUWDE SFEER