TRAINING PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

 

Wil je jezelf persoonlijk ontwikkelen in je werk? Wil je je werk doen vanuit wat je waard bent?

Deze training is bedoeld voor mensen die meer impact wensen in hun werk. Niet vanuit ‘performance’ maar vanuit hun eigenheid en persoonlijke kracht. Persoonlijk leiderschap is niet gekoppeld aan een hiërarchische positie. Iedereen die bereid is om zich vanuit het ‘beste wat je te bieden hebt’ in te willen zetten toont persoonlijk leiderschap. Deze training is wel gericht op de inzet van dit leiderschap in de context van werk.

Onderwerpen

Carrièreverloop, werkbiografie, talenten, inzet en ambities;

Bewuste en onbewuste drijfveren in je werk;

Impact die je hebt met en op je werk;

Eigen kracht en valkuilen;

Vrijer omgaan met weerstand (bij jezelf en bij je omgeving);

Persoonlijke stijl in communicatie met anderen;

Bezieling en inspiratie en de krachten die hier weerstand aan bieden;

Inzet van jouw persoonlijk leiderschap; waar leid je en waar volg je?

Vorm

De training wordt zowel individueel als in company aangeboden. In de training wordt altijd gewerkt met individuele doelstellingen welke bepaald worden in het eerste intakegesprek. Na dit gesprek vind er een gesprek plaats met de deelnemer en een representant van de organisatie.

De training zelf bestaat uit 5 bijeenkomsten. Onderdeel van de training is dat op verschillende manieren de omgeving betrokken wordt. De training wordt afgesloten met een drie-gesprek met de deelnemer en een representant van de organisatie.

Tijdens de training worden er diverse werkvormen aangeboden. Naast de theorie wordt er gewerkt vanuit de ervaring, zowel uit het werk als met dat wat er is in de trainingsbijeenkomst zelf. Gevoel en verstand spelen beiden een evenwichtige rol. Er wordt gewerkt met voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen en feedbackopdrachten.

Meedoen

Individueel kan deze training starten op elk gewenst moment. Daarvoor kan contact worden opgenomen voor een oriënterend (gratis) intakegesprek om het traject passend te kunnen maken.

Voor organisaties die de waarde inzien van medewerkers die vanuit eigen kracht werken en daarin graag zien dat medewerkers ook eigen verantwoordelijkheid leren nemen, is deze training een heel goed instrument.

Neem contact met ons op voor meer informatie en om de mogelijkheden te bespreken.

Aangesloten bij:

ERIK SCHUTTEN

Eigenaar Bureau de Poort

KRACHTIG ÉN MILD

SNEL TOT DE KERN KOMEND

ONCONVENTIONELE AANPAK,

NIEUWE PERSPECTIEVEN

INLEVENDE COACH,

VERTROUWDE SFEER