GRATIS ONTWIKKELADVIES 

In het kader van de Tijdelijke subsidieregeling “NL Leert door”, met inzet van ontwikkeladvies van de Rijksoverheid kunt u zich weer aanmelden voor een Ontwikkeladvies bij Bureau de Poort.

Het advies bestaat uit een arbeidsmarktscan én een traject van 4 uren voor loopbaangesprekken (meestal 3). Op het eind van het traject heeft u een concreet loopbaan ontwikkelplan.

Is een Ontwikkeladvies iets voor u?

Tijdens een persoonlijke begeleiding zullen uw persoonlijke kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen centraal staan. Na het volgen van het Ontwikkeltraject zult u meer zicht hebben op wat de toekomst voor u brengt en hoe u hier zelf invloed op kan hebben. U zult een beter beeld hebben van wat u wilt, kunt en wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat uw werk aantrekkelijk blijft. Deelname aan het Ontwikkeladvies is vrijwillig. Wat tijdens het Ontwikkeladvies wordt besproken, blijft een zaak tussen u en de loopbaanadviseur. Uw werkgever wordt dus niet geïnformeerd over uw deelname en de resultaten van het Ontwikkeladvies. U mag zelf weten of u dit later met uw leidinggevende bespreekt of niet.

Wat zijn de voorwaarden?

Het ontwikkeladvies is een regeling vanuit het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid in het kader van “Een leven lang leren”.

Minister Koolmees is blij dat mensen vanaf deze zomer al aan de slag kunnen met een loopbaanadviseur: “Het is heel belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. Dat is altijd al zo, maar in deze (Corona) crisis geldt dat misschien wel extra. Veel mensen zullen de komende maanden ander werk moeten gaan doen. Wie zich daar nu al op voorbereidt, kan sneller een overstap maken als dat nodig is.”

Het advies biedt (niet) werkenden, waaronder ook flexwerkers, zzp’ers en zelfstandig ondernemers, de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Zij kunnen kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen.

Werkwijze

Aan de hand van een arbeidsmarktscan, die u aan het begin van het traject doet, krijgt u inzicht in hoeverre u vaardig en kansrijk bent om (nieuw) werk te vinden dat bij u past. In de gesprekken bespreken we de arbeidsmarktscan, blikt u terug op belangrijke keuzes in leven en loopbaan, onderzoekt u wat u motiveert en energie geeft, brengen we uw competenties, kwaliteiten en vaardigheden in beeld en kijkt u naar realistische toekomstmogelijkheden. U maakt een concrete voorstelling van wat u wil bereiken en welke stappen u dan dient te zetten. U onderzoekt daarbij ook de belemmeringen om uw toekomstbeeld te realiseren.

Resultaat

Het resultaat is, dat u antwoorden heeft op uw vragen, weet welke ambities u heeft en wat de huidige mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn én hoe u de volgende stap in uw loopbaan kunt realiseren. Kortom u heeft een helder ontwikkeladvies inclusief concreet actieplan.

Voor wie

Voor mensen in alle leeftijden (18 tot pensioen) in loondienst, flexwerkers, zelfstandig werkenden en werkzoekenden.

Voor mensen die in deze tijd een nieuwe stap in hun loopbaan moeten zetten.

Voor mensen die eigen ambities en kansen in de toekomst willen verkennen.

Voor mensen die zelf de regie in hun loopbaan willen hebben.

Bureau de Poort regelt voor u de subsidieaanvraag.

Neem voor meer informatie gerust contact op. Vanaf 1 december geldt de regeling weer. U kunt zich nu alvast aanmelden door een mail te sturen naar contact@bureaudepoort.nl

Vooraf aanmelden is van harte aanbevolen om niet geconfronteerd te worden met beëindiging van de regeling omdat alle trajecten al ‘op’ zijn.

Kijk hier voor informatie van het Ministerie van SZ&W over het “Ontwikkeladvies” 

Aangesloten bij:

ERIK SCHUTTEN

Eigenaar Bureau de Poort

KRACHTIG ÉN MILD

SNEL TOT DE KERN KOMEND

ONCONVENTIONELE AANPAK,

NIEUWE PERSPECTIEVEN

INLEVENDE COACH,

VERTROUWDE SFEER