Op de hoogte blijven van alle activiteiten rondom Bureau de Poort?
Meld je dan aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Met overheidssubsidie worden ontwikkeltrajecten gefinancierd voor werkende 45-plussers in specifieke beroepsgroepen die gemiddeld genomen minimaal 12 uur per week werken. Het doel van het Ontwikkeladvies is om werkenden bewust na te laten denken over hun werktoekomst, zodat de regie op de persoonlijke loopbaan toeneemt en er tijdig actie genomen kan worden om zich te ontwikkelen of een loopbaanswitch te maken.

GRATIS Ontwikkeladvies

De volgende beroepsgroepen / sectoren, inclusief ZZP-ers zijn vooralsnog geselecteerd:

  • secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
  • cateringmedewerkers;
  • verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
  • gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
  • buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
  • schoonmakers;
  • werkenden in het primair onderwijs;
  • werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs en
  • ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

GRATIS Training Ontwikkeladvies leidinggevenden

Er is ook de mogelijkheid om leidinggevenden een training Ontwikkeladvies te geven, zodat leidinggevenden adequaat leren omgaan met en inspelen op (de uitkomsten van) het Ontwikkeladvies van hun medewerkers.

Bureau de Poort regelt voor u de subsidieaanvraag.

Voor meer informatie neem gerust contact op.

Kijk hier voor informatie van het Ministerie van SZ&W over het “Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers” 

Aangesloten bij:

 

ERIK SCHUTTEN

Eigenaar Bureau de Poort

 

KRACHTIG ÉN MILD

SNEL TOT DE KERN KOMEND

ONCONVENTIONELE AANPAK,

NIEUWE PERSPECTIEVEN

INLEVENDE COACH,

VERTROUWDE SFEER